Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Giao ban công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường Quý I/2021; Triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2021
Ngày đăng 02/04/2021 | 09:37  | Lượt xem: 122

Ngày 01 tháng 4 năm 2021, UBND phường tổ chức giao ban quý I/2021, triển khai nhiệm vụ quý II/2021 công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; Đồng chí Lưu Ngọc Tiến PCT UBND chủ trì buổi họp, thành phần tham dự có đồng chí phó trưởng Công an phường, tổ TTĐT, tổ TTXD, Địa chính, Kế hoạch; Sau khi nghe Văn phòng UBND phường báo cáo kết quả công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường Quý I/2021,

Giao ban công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT Quý I/2021
Giao ban công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường Quý I/2021

 

Nghe ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, đồng chí Lưu Ngọc Tiến – PCT UBND kết luận, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021 cụ thể như sau:

+ Giao bộ phận VHTT tiếp tục tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa đài truyền thanh của phường các quy định của nhà nước trong lĩnh vực đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

+Giao Văn phòng UBND phường phối hợp với Công an phường, tổ TTĐT tiếp tục thực hiện nội dung kế hoạch năm đã đề ra ( chuyên đề xử lý các vi phạm mái che, mái vẩy, cầu dẫn bục bệ,..;Tăng cường công tác xử lý vi phạm, đặc biệt là những trường hợp tái vi phạm ( điểm đen); Xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị, cảnh quan môi trường trong dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Cương, nghỉ lễ 30/4,1/5; thực hiện có hiện quả việc duy trì Phường Văn minh đô thị, xây dựng tuyến đường, phố văn minh đô thị năm 2021, tham mưu việc sửa chữa, thay thế thiết bị loa tuyên truyền trên ô tô.

+Giao Ban chỉ huy công an phường, tổ TTĐT phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần ra, xử lý vi phạm đặc biệt trên các tuyến đường, phố VMĐT; xây dựng lịch ứng trực ngoài giờ hành chính khi chuẩn bị bước vào mùa hè.

+Giao tổ TTXD tham mưu tiếp tục tổ chức thực hiện văn bản liên quan đến lĩnh vực TTXD như quy chế dân chủ, hướng dẫn của UBND quận, tập trung xử lý vi phạm liên quan đến vệ sinh môi trường như: tập kết vật liệu xây dựng, che chắn bụi … của các công trình xây dựng.

+Giao Bộ phận Địa chính môi trường tiếp tục tăng cường công tác xử lý các vi phạm vệ sinh môi trường cụ thể là các công trình đang xây dựng, các cơ sở kinh doanh, sản xuất; giám sát việc thu gom, vận chuyển rác và công tác bảo đảm vệ sinh môi trường đối với các dự án đang thi công trên địa bàn, ra quân tổng vệ sinh môi trường theo kế hoạch của UBND phường.