Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Hội nghị quán triệt công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh 6 tháng đầu năm; triển khai một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Ngày đăng 03/06/2021 | 16:29  | Lượt xem: 530

Ngày 03 tháng 6 năm 2021, UBND phường tổ chức hội nghị quán triệt công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh 6 tháng đầu năm; triển khai một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Đồng chí Nguyễn Văn Luyện - CT UBND chủ trì hội nghị, thành phần tham dự có đồng chí Lưu Đắc Dũng – PBT TT Đảng ủy, đồng chí phó trưởng Công an phường, tổ TTĐT, tổ TTXD, Địa chính, Kế hoạch, VHTT, tổ trưởng 23 TDP; Sau khi nghe các bộ phận chuyên môn báo cáo kết quả công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh 6 tháng đầu năm, phát biểu của các đồng chí tổ trưởng TDP. Đồng chí Nguyễn Văn Luyện CT UBND kết luận, giao một số nhiệm cụ thể như sau:

1.Về công tác quản lý TTXD:

-Giao Văn phòng chuẩn bị 05 quyển sổ tay có dấu treo UBND phát cho lực lượng TTXD ghi nhật ký công việc trong ngày và báo cáo PCT trước 17h00’ hàng ngày và PCT báo cáo chủ tịch trước 8h00 sáng hôm sau để xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp.

-Giao đồng chí Tiến PCT phụ trách 12 tổ gồm tổ: 1,2,24,25,3,4,5,7,8,9,27,30; địa bàn còn lại Chủ tịch UBND phường trực tiếp chỉ đạo.

-Giao Đ/c Tùng (IT) thiết lập nhóm Zalo để Chủ tịch và PCT tác nghiệp kênh riêng trong công tác quản lý hàng ngày và tạo đường dây nóng để nhân dân được biết.

-Thành lập tổ kiểm tra và giám sát công tác quản lý TTXD kiểm tra theo tuần, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong TTXD.

-Giao Văn phòng đặt lịch lãnh đạo UBND phường kiểm tra địa bàn để có cơ sở đánh giá cán bộ hàng tháng nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

-Đề nghị Đảng ủy chỉ đạo UB MTTQ tăng cường hối hợp với UBND giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn.

-Phối hợp với đội quản lý TTXD quận chặt trong công tác điều hành, xử lý vi phạm.

2.Về công tác phòng chống dịch bệnh:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 916/UBND-YT ngày 25/5/2021 của UBND quận Long Biên.

3.Về công tac quản lý TTĐT, VSMT:

Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 18/1/2021 về thực hiện công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT, cảnh quan đô thị trên địa bàn phường Bồ Đề, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa đài truyền thanh của phường các quy định của nhà nước trong lĩnh vực đô thị. Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 29/4/2021 về duy trì “ tuyến đường, phố văn minh đô thị trên địa bàn phường Bồ Đề hướng tới cuối năm UBND quận công nhận 03 tuyến phố trở thành tuyến phố VMĐT.

 

                                                                                                            Nguyễn Công Hiếu