Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với UBND phường và ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tình nguyện vì môi trường” về kết quả đạt được và kế hoạch hoạt động của năm 2022
Ngày đăng 18/04/2022 | 06:40  | Lượt xem: 97

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ “tình nguyện vì môi trường”, thực hiện ra quân chỉnh trang cảnh quan và đảm bảo vệ sinh môi trường, ngày 14/4/2022, Ban thường vụ Đảng ủy đã làm việc với UBND phường và Ban chủ nhiệm câu lạc bộ “tình nguyện vì môi trường” về kết quả đạt được và kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ trong năm 2022.

Tham dự cuộc họp có: đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng – Bí thư đảng ủy, đ/c Nguyễn Văn Luyện - chủ tịch UBND phường và các đ/c trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ.

             Đ/c Nguyễn Thị Thành Hằng – Bí thư đảng ủy tham dự và chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đ/c Lưu Ngọc Tiến – PCT UBND phường – chủ nhiệm câu lạc bộ đã báo cáo về kết quả hoạt động kể từ khi thành lập cũng như kế hoạch trong năm 2022, nhưng thuận lợi, khó khăn và kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ.  

Sau khi nghe báo cáo của chủ nhiệm câu lạc bộ và các ý kiến của các đ/c trong ban chủ nhiệm, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà câu lạc bộ đã đạt được cũng như chia sẽ những khó khăn hiện nay đặc biệt là tình hình dịch bệnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp đ/c Bí thư Đảng ủy đã chỉ đạo UBND phường thường xuyên quan tâm, động viên các thành viên câu lạc bộ đặc biệt là tổ chức họp tổng kết, rút kinh nghiệm theo từng quý, từng năm nhằm phát huy hơn nữa tinh thần tự nguyện tham gia vì môi trường, huy động được nhiều hội viên tham gia hơn nữa. ./.