Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Giao ban ban chỉ đạo 197 phường tháng 10/2021; Triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2021
Ngày đăng 06/11/2021 | 09:07  | Lượt xem: 279

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, UBND phường tổ chức giao ban ban chỉ đạo 197 phường; Đồng chí Nguyễn Văn Luyện CT UBND chủ trì buổi họp

Thành phần tham dự đồng chí Lưu Ngọc Tiến – PCT UBND; đồng chí phó trưởng Công an phường, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị; tổ TTĐT, tổ TTXD, Địa chính, Kế hoạch, VHTT.

Sau khi nghe đồng chí Lưu Ngọc Tiến – PCT UBND báo cáo kết quả thực hiện của ban chỉ đạo 197 tháng 10/2021; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021; Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp. Đồng chí Nguyễn Văn Luyện – CT UBND kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

1.Về công tác quản lý trật tự đô thị:

+ Giao đồng chí Lưu Ngọc Tiến PCT chỉ đạo Ban chi huy công an phường phối hợp với các ngành, bộ phận chuyên môn xử lý các tồn tại theo phiếu giao việc của Ban chỉ đạo 197 quận xong trước 15/11/2021.

+Giao Văn phòng UBND phường tổng hợp báo cáo UBND quận theo quy định

2.Về công tác PCCC:

Giao đồng chí Lưu Ngọc Tiến – PCT UBND chỉ đạo đồng chí Sinh – phó trưởng CAP, Đ/c Ngọc TTĐT phối hợp với Đội PCCC công an quận rà soát, phân loại các cơ sở theo thẩm quyền.

3.Đối với công tác tuyên truyền, xử lý biển hiệu, biển quảng cáo:

+Giao đồng chí Trần Mạnh Tuấn – PCT UBND chỉ đạo bộ phận VHTT tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh; xây dựng kế hoạch xử lý các vi phạm biển hiệu, biển quảng cáo trên địa bàn.

+Giao Ban chỉ huy công an phường chỉ đạo lực lượng thường xuyên tuần tra, mật phục xử lý các trường hợp treo biển pano vào ban đêm.

4.Về công tác vệ sinh môi trường:

Giao đồng chí Lưu Ngọc Tiến PCT chỉ đạo địa chính căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch tổng sinh môi trường trong tháng 11/2021.

Giao công an phường thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp đổ trộm phế thải đặc biệt khu vực Nắng Sông Hồng, ngõ 142 Phú Viên.

 

                                                                                                            Nguyễn Công Hiếu